Byte, garantier, återköp & reklamation

Vid försäljning till konsument tillämpar Sportec AB de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning. Mer information om Distans- och hemförsäljningslagen och Konsumentköplagen finns här riksdagen.se

På begagnade vapen lämnar vi ett års garanti på de fabrikat där vi har representationen för varumärket i Sverige. Se här för lista: https://www.sportec.se/page/leverantorer

Övriga fabrikat på begagnade vapen säljes i befintligt skick, men de är kontrollerade och provskjutna av oss före leverans. Vi upplyser om eventuella väsentliga fel på varan och ansvarar för att beskrivningen av varan är korrekt.

Byte eller retur av produkt
Vid önskemål om byte eller retur av levererad vara så kontaktar du oss via info@sportec.se eller telefon. Detta gör du inom 14 dagar från att du mottagit varan. Specialbeställda eller måttsydda varor kan ej returneras. Tänk på att varan skall vara oanvänd för att du skall kunna byta eller returnera den till fullpris.

Transportskada
Upptäcker du skador på paketet så skall du vid uthämtning anmäla detta till utlämningsstället eller transportören och göra en skadeanmälan. Upptäcker du inte skadan förrän du öppnat paketet, och skadan är av den art att den kan hänföras till transportföretagets hantering, skall du kontakta dem och göra en skadeanmälan. Om eventuell tvist med transportföretaget inte kan lösas, kontakta oss.

Reklamation
Reklamationsrätten regleras under konsumentköplagen och ger dig rätt att klaga på en vara inom en bestämd tidsperiod. I Sverige gäller 3 år för privatpersoner.

Reklamationsrätten följer den ursprungliga köparen och inte produkten.
En reklamation ska vid upptäckt göras så snart som möjligt. Skälig tid anges till 2 månader

Vid eventuell reklamation så kontaktar du oss via e-post till info@sportec.se eller telefon.
Vi tar sedan ställning till din reklamation och återkommer till dig snarast möjligt.